PRZYJAZNY VBAC czy tylko TOLERUJĄCY VBAC?

Czy Twój lekarz/położna jest naprawdę PRZYJAZNY porodowi naturalnemu po cięciu cesarskim czy tylko TOLERUJE Twój pomysł rodzenia drogami natury po cc??

W wielu dyskusjach dotyczących porodu drogami natury po cięciu cesarskim pojawiają się pojęcia „ lekarz przyjazny VBAC”, „położna przyjazna VBAC”.  Na pierwszy rzut oka terminy te wydają się być oczywiste. Czy, aby jednak na pewno? Warto się zastanowić JAKI tak naprawdę powinien być lekarz / położna, którego określimy mianem „PRZYJAZNY PORODOWI NATURALNEMU PO CIĘCIU CESARSKIM”.  Na stronie www.birthblissfully.com pojawił się nie dawno wpis, mający pomóc przyszłym mamom planującym VBAC odróżnienie lekarza/ położnej, który/a naprawdę wspiera porody naturalne po cięciu, od tych świadczeniodawców, którzy tylko tolerują VBAC. Dodalibyście coś jeszcze?

ŚWIADCZENIODAWCA PRZYJAZNY  VBAC

ŚWIADCZENIODAWCA TOLERUJĄCY  VBAC

Nie stawia arbitralnych granic dotyczących długości trwania ciąży.

Indukcja lub stymulacja porodu są jedną z opcji, jeśli sytuacja położnicza będzie tego wymagała.

Szacunkowe pomiary masy ciała dziecka (szczególnie dokonywane za pomocą USG w ostatnich tygodniach ciąży) NIE są używane, aby zniechęcić Cię do rodzenia siłami natury.

Jeśli zarówno matka jaki i dziecko są w dobrym stanie, nie ma limitu czasowego, w którym powinien zakończyć się poród.

Zachęca do spędzenia początkowego etapu porodu w domu, aby unikać niepotrzebnych interwencji w szpitalu.

Ma na swoim koncie dużo porodów drogami natury po cc, a mało cięć cesarskich.

Podczas rozmowy o porodzie, przedstawia Ci zarówno ryzyko związane z VBAC, jak i ryzyko związane z powtórnym cięciem cesarskim, tak byś mogła dokonać ŚWIADOMEGO wyboru.

Wspiera porody naturalne po więcej niż 1 cc.

Może Ci  zagwarantować, że on/ona sam/a lub tak samo przyjazny VBAC lekarz/położna będzie przy Twoim porodzie.

Poród musi się zacząć do 40/41 tygodnia ciąży.

Nie można w żadnym wypadku wywoływać ani stymulować porodu.

Dziecko nie może ważyć więcej niż…..

Rozwarcie musi postępować …… cm na godzinę.

Musisz zjawić się w szpitalu, gdy tylko zacznie się poród.

„Na wszelki wypadek” dostaniesz znieczulenie zewnątrzoponowe.

Konieczna będzie bezpośrednia elektrokardiografia płodu* lub założenie cewnika do pomiaru ciśnienia wewnątrzmacicznego.

Jesteś kandydatką do VBAC tylko jeśli po poprzednim cięciu lekarz zastosował szycie dwuwarstwowe.

Używa specjalnego kalkulatora, aby obliczyć Twoje szanse na VBAC.

Współpracuje (w przychodni lub szpitalu) z lekarzami przeciwnymi porodom sn po cc i nie może Ci zagwarantować, że to on będzie obecny przy Twoim porodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.